Interwencja kryzysowa

To krótkoterminowa pomoc psychologiczna nastawiona na udzielenie wsparcia emocjonalnego oraz rozwiązanie aktualnych trudności pacjenta. Skierowana przede wszystkim dla osób, które doświadczyły trudnych zdarzeń, prowadzących do dezorganizacji ich życia i nie radzenia sobie z emocjami, które temu towarzyszą. Celem interwencji kryzysowej jest odzyskanie przez daną osobę równowagi emocjonalnej i zdolności do samodzielnego poradzenia sobie w danej sytuacji. Ten rodzaj pomocy obejmuje zazwyczaj od kilku do kilkunastu sesji.

 

Konsultacja psychologiczna

To spotkanie mające na celu zrozumienie problemu pacjenta oraz określenie metod i wyboru dalszej pracy- psychoterapii bądź pomocy psychologicznej. Czasem jest to wskazanie terapii indywidualnej, terapii par, wsparcia w kryzysie czy psychoedukacji. Konsultacja to najczęściej jedna do trzech/czterech wstępnych niezobowiązujących spotkań z terapeutą, by zgłębić tematykę problemu, postawić wstępną diagnozę…

Psychoterapia indywidualna

To opracowanie nowych sposobów radzenia sobie z rzeczywistością wewnętrzną i zewnętrzną, nowych definicji samego siebie. Systematyczne sesje mające na celu poprawę funkcjonowania psychicznego, zwiększenie samoświadomości siebie, poznanie własnych emocji. Praca terapeutyczna polega na wglądzie w nieświadome procesy i mechanizmy, które są często wadliwe i uciążliwe w codziennym życiu. Wyjaśnia niezrozumiałe i nieświadome podłoże funkcjonowania, których efekt widoczny jest w relacjach z najbliższymi i wobec siebie.

Dowiedz się więcej o psychoterapii

 

Szkolenia i warsztaty

Szkolenia, warsztaty z zakresu psychoedukacji, psychoprofilaktyki, kierowane do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

 

Zakres pomocy

 

 • nerwice
 • depresje, bezsenność
 • stany i zaburzenia lękowe
 • zaburzenia emocjonalne
 • skutki stresu
 • zaburzenia osobowości
 • obniżona samoocena, nieśmiałość
 • kłopoty w związkach
 • problemy DDA
 • problemy w pracy
 • problemy rodzicielskie
 • sytuacje kryzysowe (choroba, śmierć bliskiej osoby, rozwód, zdrada, doświadczenie przemocy)
 • problemy seksualne
 •  

   

  podpisfreud